ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
19/06/2562
11985677
926105

  สินค้าของเรา

DSMILE ORAL CARE SYSTEM 

  Dsmile ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปากจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับคนทั่วไป หรือผู้ที่ใส่อุปกรณ์จัดฟัน

สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า86432   Dsmile   แปรงสีฟันแบบเปลี่ยนหัวแปรงได้พร้อม REFILL 2 หัว   

ราคา 110 บาท  

 

     สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ  

 รหัสสินค้า 86433  Dsmile แปรงซอกฟัน แบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อม REFILL 3 หัว   S  M SSS 

ราคา   145   บาท 

 

สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86436  Dsmile แปรงซอกฟัน แบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อม REFILL 2 ห้ว  M  SSS 

ราคา  115 บาท

 

สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86452 Dsmile แปรงสีฟัน ขนาด 16SS 

รหัสสินค้า 86453 Dsmile แปรงสีฟัน ขนาด 17SS

รหัสสินค้า 86453 Dsmile แปรงสีฟัน ขนาด 17SS

ราคา   68 บาท 

 

   สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86442 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ I-SSS 

รหัสสินค้า 86442 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ I-SS

รหัสสินค้า 86442 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ I-S

รหัสสินค้า 86442 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ I-M

รหัสสินค้า 86442 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ I-L

แพ็คละ 3 อัน  ราคา  125 บาท

 

  สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86447 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ L-SSS

 รหัสสินค้า 86448 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ L-SS

รหัสสินค้า 86449 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ L-S

รหัสสินค้า 86450 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ L-M

รหัสสินค้า 86451 Dsmile  แปรงซอกฟัน แบบ L-L

แพ็ค  ละ3 อัน ราคา  ราคา 135 บาท

 

  สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86489 Dsmile  หัวแปรงTAPERED REFILL 3 อัน ราคา 80บาท

รหัสสินค้า 86488 Dsmile  หัวแปรงTAPERED ULTRA REFILL 3 อัน ราคา 80 บาท

 

  สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86483 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 3 หัว SSS  ราคา 90 บาท

รหัสสินค้า 86486 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 3 หัว SS   ราคา 80 บาท

 รหัสสินค้า 86487 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 3 หัว S     ราคา 80 บาท

รหัสสินค้า 86485 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 3 หัว M      ราคา 80 บาท

รหัสสินค้า 86484 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 3 หัว L       ราคา 80 บาท

 

  สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86437 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 6 หัว  SSS  

รหัสสินค้า 86437 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 6 หัว SS

รหัสสินค้า 86437 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 6 หัว  S  

รหัสสินค้า 86437 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 6 หัว  M  

รหัสสินค้า 86437 Dsmile หัวแปรงซอกฟัน REFILL แบบ 6 หัว  L

ราคา  135 บาท  

 

  สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

 รหัสสินค้า 86435 Dsmile  CARYING CASE  กล่องใส่แปรง

ราคา  68 บาท

 

   สินค้าDsmile งดนำเข้าไม่มีกำหนดนะครับ

รหัสสินค้า 86434 Dsmile   DENTAL FLOSS + HOLDER  

ไหมขัดฟัน  MINT  WAX ยาว 40 Mพร้อมด้ามจับ   ราคา 145 บาท